Хүний эрх
Цаазын ялыг "СЭРГЭЭХГҮЙ БАЙХ" үндэслэлүүд
Монгол Улсын Үндсэн Хуульд байдаг "Амьд явах, хүний эрхэм чанар, нэр төр, эрүү шүүлтээс ангид байх" гэх утга бүхий заалтууд цаазын ялыг сэргээх саналтай харшилж байгааг иргэд ойлгох ёстой 2018-10-16
Цаазын