Шүүх
Улсын Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч Ц.Зоригийг албан тушаалаас нь чөлөөллөө
Улсын Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч Ц.Зориг албан тушаалаасаа чөлөөлөгдөх хүсэлтээ өгсөн байна. Тиймээс Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга өнөөдөр зарлиг гаргаж ажлаас нь чөлөөллөө. 2019-03-28
Улсын