Ерөнхийлөгч
Таны хайсан утганд тохирох утга олдсонгүй